Terms & conditions Kemikaliegruppen.se
Cancel
I agree

English | Svenska

Välkommen till Kemikaliegruppen vid Swerea IVF!

- ett forum att hålla sig ajour med aktuella kemikaliefrågor

Kemikaliegruppen finns till för att sprida det senaste inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen. Syftet med gruppen är att förmedla lagkrav och annan information på kemikalieområdet lättförståligt så informationen blir använd i företagens dagliga kemikaliearbete.

De i dagsläget över 100 medlemsföretagen representerar textilbranschen och elektronikbranschen och har tillgång till Kemikaliegruppens databas med riskkemikalier relevanta för företagens produkter.

Kemikaliegruppen håller regelbundet möten där erfarenhet och kunskap kan spridas om aktuella kemirelaterade frågor i produkter och produktion.

Kalendarium:

Kommande regionala möten i slutet av november, början av december.